VIVUS

4.8/5 - (9 votes)

VIVUS е фирма в България, специализирана в предлагането на кредитни решения. Потребителите на услугите на VIVUS имат възможност за получаване на финансиране между 50 и 1500 лева, без нуждата от допълнителни гаранции или поръчители. Нови клиенти могат да се възползват от опцията за безлихвен заем с период на погасяване до 30 дни.

Процесът на кандидатстване за финансова помощ при VIVUS е ефективен и удобен, като потвърждението на одобрение може да бъде получено в рамките на четвърт час. Всяко лице с българско гражданство може да подаде заявка за първи кредит до 600 лева.

Фирмата се отличава с ясни условия по отношение на предлаганите кредити и опция за промяна на периода за погасяване.